hem > Nyheter > Industrinyheter

Vad består klockgjutningsprocessen för automatisk växellåda av?

2022-05-18

Automatisk växellådainkluderar följande steg: (1) Bestäm strukturen för den automatiska växellådan för bilar; (2) Designa gjutningssystemet, öppna gjutprocesshålen och utför processimulering genom numerisk simuleringsprogramvara; (3) Design och tryck enligt gjutsystemet (4) Härdning av sandformen; (5) Flödesbeläggning och torkning; (6) Slipa ytan på sandformen och få den att passa enligt den designade sandformen. Lågtrycksgjutning utförs på gjutgodset. Genom att förstärka sandformen kan hållfastheten, dimensionsnoggrannheten och ytråheten som krävs av gjutformen erhållas, och egenskaperna för liten krympning, hög hårdhet, slaghållfasthet och god seghet kan uppnås. Sandform 3D-utskrift genom förstärkande behandling Kombinationen av teknik och lågtrycksgjutning för utveckling och provproduktion av nya produkter, kostnaden och cykeln har kontrollerats väl.